หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส?

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 1) ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 2) บทกลับทฤษฎีบทพีทาโกรัส

นักเรียนสามารถกดลิงค์เพื่อเข้าดูเฉลย

ข้อ 1    https://youtu.be/Pjf9TB40ilg

ข้อ 2    https://youtu.be/k2cz0hxe52E

ข้อ 3    https://youtu.be/IeNUeMjgRt8

 

ไม่ดูเฉลย  กด  จบบทเรียน  มุมขวาด้านบน