0(0)

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6 อ 33202 M 6/4

  • ลงทะเบียนแล้ว 0
  • อัปเดตล่าสุด ธันวาคม 8, 2021

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาและใช้กลยุทธ์การอ่านเพื่อการวิเคราะห์ วิจารณ์แนวคิด ลักษณะ ลีลาและวิธีการที่ผู้เขียนใช้ในการดำเนินเรื่อง การจัดระบบความคิด รวมถึงวัตถุประสงค์ของเรื่องและกลุ่มผู้อ่านโดยใช้กิจกรรมจากบทอ่านประเภทต่างๆ ในการวิเคราะห์วิจารณ์ได้แก่ เรื่องสั้น บทความ ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน โคลง

สารบัญรายวิชา

16 บทเรียน

Tone & Mood

What is TONE & MOOD?
The Road Not taken
การมอบหมายงาน

Figurative Language

Inference

Sequencing Story Events

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

16 รายวิชา

173 ผู้เรียน

เรียน