หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรียนรู้หลัก ประจักษ์ภาษา?

ภาษาไทยเป็นภาษาคำโดดไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปคำที่นำมาเรียงเข้าเป็นประโยค การเรียง กลุ่มคำสลับที่กันทำให้ความหมายเปลี่ยนไป และการเรียงตำแหน่งคำในประโยคต่างกันทำให้ความหมายและหน้าที่ของคำเปลี่ยนไป ภาษาไทยส่วนใหญ่จะเรียงคำขยายไว้ข้างหลังคำหลัก
มีเสียงและรูปวรรณยุกต์ที่ทำให้ความหมายของคำเปลี่ยนไป คำไทยบางคำมีความหมายหลายอย่าง จะรู้ความหมายได้เมื่อเข้ารูปประโยคคำไทย มีตัวสะกดตรงตามมาตรา และไม่ใช้เครื่องหมาย ทัณฑฆาต
เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา

เสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน เป็นตำนานที่
เล่าสืบกันมาในเมืองสุพรรณบุรีและกาญจนบุรี มีเค้ามาจากเรื่องจริง ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
ซึ่งเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในหนังสือ “คำให้การของชาวกรุงเก่า” นับว่าเป็นนิทานพื้นบ้านที่ยาวที่สุดของชาวสุพรรณบุรีสมัยสมเด็จพระพันวษา 

ซึ่งเป็นเรื่องราวความรักสามเส้า ชิงรักหักสวาทระหว่างขุนช้าง ขุนแผน และนางวันทอง จนเกิดเป็นโศกนาฏกรรมที่เล่าขานกันไม่รู้จบ เนื้อเรื่องน่าติดตามจนได้รับการยกย่องเป็นยอดแห่งกลอนเสภาจากวรรณคดีสโมสรสมัยรัชกาลที่ ๖

https://www.youtube.com/watch?v=EeC5OmDUZhw

https://www.youtube.com/watch?v=GwtdDaTBXY4