0(0)

ภาษาไทย 6 (ท 33102) ม.6

สารบัญรายวิชา

สามก๊ก

สามัคคีเภทคำฉันท์

ไตรภูมิพระร่วง

เกี่ยวกับผู้สอน

นางทิพวัลย์ ศรีพรหมษา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ สอนรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพรเจริยวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตบึงกาฬ
0 (0 การให้คะแนน)

7 รายวิชา

116 ผู้เรียน

เรียน