ทำเลที่ตั้ง อาณาเขต และลักษณะภูมิประเทศ
ที่ตั้ง
ทวีปอเมริกาเหนือตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือทั้งหมด อยู่ระหว่างละติจูด 7 องศา 15 ลิปดาเหนือถึง ละติจูด 83 องศา 38 ลิปดาเหนือและระหว่างลองจิจูด 55 องศา 42 ลิปดาตะวันตก ถึง ลองจิจูด172องศา 30 ลิปดาตะวันออก ขนาด ทวีปอเมริกาเหนือมีพื้นที่ประมาณ 22,063,997 ตารางกิโลเมตร เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากทวีปเอเชียและแอฟริกาตามลำดับ บริเวณที่กว้างที่สุดของทวีป คือ ตั้งแต่ช่องแคบเบริ่งถึงเกาะนิวฟันด์แลนด์ ส่วนบริเวณที่ยาวที่สุดของทวีป คือ ตั้งแต่คาบสมุทรบูเทียถึงคอคอดปานามา ซึงเป็นส่วนที่แคบที่สุดของทวีป คือ กว้างประมาณ 74 กิโลเมตร ทวีปอเมริกาเหนือ มีรูปร่างคล้ายสามเหลี่ยมหัวกลับ คือ มีฐานกว่างอยู่ทางด้านเหนือของปลายแหลมอยู่ทางตอนใต้ 
อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับมหาสมุทรอาร์กติก ทะเลโบฟอร์ต อ่าวแบฟฟิน อ่าวฮัดสัน ช่องแคบเดวิส ทะเลแลบราดอร์ เกาะขนาดใหญ่ได้แก่ เกาะกรีนแลนด์ เกาะแบฟฟิน เกาะวิกตอเรีย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับมหาสมุทรแอตแลนติก เกาะสำคัญด้านนี้ ได้แก่ เกาะนิวฟันด์แลนด์ เกาะเบอร์มิวดา หมู่เกาะบาฮามาส
ทิศตะวันตก ติดต่อกับมหาสมุทรแปซิฟิก ตอนเหนือมีช่องแคบเบริง กั้นระหว่างทวีปเอเชียและทวีปอเมริกาเหนือ น่านน้ำสำคัญได้แก่ อ่าวแคลิฟอร์เนีย อ่าวอะแลสกา เกาะใหญ่ได้แก่ เกาะแวนคูเวอร์ หมู่เกาะอาลิวเชียน หมู่เกาะควีนชาร์ล็อต 
ทิศใต้ ติดต่อกับทวีปอเมริกาใต้ น่านน้ำสำคัญคือมหาสมุทรแปซิฟิก ทะเลแคริบเบียน อ่าวเม็กซิโกในมหาสมุทรแอตแลนติก เกาะสำคัญคือ หมู่เกาะอินดิสตะวันตก หมู่เกาะคิวบา ฮิสแปนิโอลา จาเมกา เปอร์โตริโก
 
เมื่อพิจารณาถึงสภาพที่ตั้งและวัฒนธรรมแล้วทวีปอเมริกาเหนือแบ่งออกเป็นสองส่วน โดยใช้แม่น้ำริโอแกรนด์ กั้นเขตแดนทางตอนเหนือของแม่น้ำเรียกว่า “แองโกลอเมริกา” ทางตอนใต้แม่น้ำเรียกว่า “ ลาตินอเมริกา” 
“แองโกลอเมริกา” หมายถึง ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาซึ่งเป็นดินแดนที่รับวัฒนธรรมจากยุโรปเหนือ
“ลาตินอเมริกา” หมายถึงดินแดนตั้งแต่ใต้แม่น้ำริโอแกรนด์ ลงมาที่รับวัฒนธรรมจากยุโรปใต้