ภัยพิบัติและแนวทางการจัดการในทวีปอเมริกาใต้

ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาใต้

       ทวีปอเมริกาใต้เป็นพื้นที่ที่ได้รับภัยพิบัติจากธรรมชาติบ่อยครั้ง  จากแผ่นดินไหว  อุทกภัย  และภูเขาไฟปะทุ  นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากการกระทำของมนุษย์เช่นเดียวกัน

1. แผ่นดินไหว ใน พ.ศ. 2554  ได้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงทางตอนเหนือของอาร์เจนตินาในชิลีและในเปรู   ด้วยความแรงสั่นสะเทือนระหว่าง 6.0-7.0 ริกเตอร์  ซึ่งสร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง  ทั้งชีวิตของผู้คน  อาคารและทรัพย์สินต่างๆ 

2 .การเกิดอุทกภัยในบราซิล ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2554  ได้เกิดอุทกภัยขึ้นในบราซิลเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นในหลายเมืองทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ  ทำให้ประชาชนเสียชีวิตประมาณ200 คนและทรัพย์สินเสียหายจำนวนมาก ทางรัฐบาลต้องฟื้นฟูสิ่งต่างๆ มากมาย  รวมทั้งแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่นั้นๆ ด้วย

3. การทำลายป่าไม้ในลุ่มน้ำน้ำแอมะซอน ป่าลุ่มน้ำแอมะซอน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2 ใน 5 ของทวีปอเมริกาใต้ จัดเป็นป่าดิบที่มีบริเวณกว้างใหญ่ที่สุดในโลก ครอบคลุมพื้นที่ครึ่งหนึ่งของประเทศบราซิล  ในรอบหลายปีที่ผ่านมาพบว่า ระดับน้ำในแม่น้ำแอมะซอนลดลง ทำให้รัฐบาลบราซิลต้องประกาศภาวะฉุกเฉิน  เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำและอาหาร รวมทั้งพบว่า  ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ที่ปล่อยออกมาจากป่าแอมะซอนมีปริมาณมาก จากการยืนต้นตายของต้นไม้ใหญ่  เนื่องจากการขาดน้ำ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการเกิดไฟป่าต่อไปด้วย