ลักษณะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้

เศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้

     ลักษณะเศรษฐกิจในทวีปอเมริกาใต้ ประเทศต่างๆในทวีปอเมริกาใต้ อยู่ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา อุปสรรคที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ คือ
· ขาดแคลนเงินทุน · ขาดเทคโนโลยีสมัยใหม่· ลักษณะภูมิประเทศไม่เอื้ออำนวย · อยู่ห่างไกลจากตลาดการค้าของโลก 
อาชีพที่สำคัญทางเศรษฐกิจได้แก่

 1. การเพาะปลูก มี 2 ลักษณะ คือ
 1.1 การเพาะปลูกเพื่อยังชีพ ชาวพื้นเมืองจะทำการเพาะปลูกในพื้นที่ขนาดเล็ก และการทำไร่เลื่อนลอย บริเวณลุ่มแม่น้ำแอมะซอน และบริเวณที่สูงของทวีป พืชที่ปลูกได้แก่ ผัก ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันเทศ ถั่วลิสง 
1.2 การเพาะปลูกเพื่อการค้า ได้แก่ · ข้าวโพด ปลูกมากในเขตอากาศอบอุ่น ประเทศบราซิล อาร์เจนตินา · ข้าวสาลี ปลูกมากบริเวณทุ่งหญ้าปามปาส ประเทศอาร์เจนตินา· กาแฟ และ อ้อย ปลูกมากในบราซิล โคลัมเบีย เอกวาดอร์ · ฝ้าย ในบราซิล อาร์เจนตินา เปรู· กาเกา ปลูกมากในบราซิล เอกวาดอร์ เวเนซูเอลา · ยางพารา ปลูกมากในบราซิล อุรุกวัย
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เกษตรกรรม ทวีปอเมริกาใต้
 2. การทำป่าไม้ เขตป่าดงดิบบริเวณลุ่มแม่น้ำแอมะซอน คือ ป่าเซลวาส เป็นป่าที่อยู่ในเขตอากาศร้อนชื้น ลำต้นสูงใหญ่ ปกคลุมพื้นที่หนาแน่น เป็นเขตทุรกันดาร การคมนาคมไม่สะดวก จึงมีการทำป่าไม้เฉพาะบริเวณที่มีแม่น้ำไหลผ่าน 
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

3. การเลี้ยงสัตว์ ทวีปอเมริกาใต้มีทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่กว้างขวางมาก สัตว์เลี้ยงสำคัญ คือ วัวพันธุ์เนื้อ เลี้ยงมากบริเวณชายฝั่งตะวันออกของบราซิล อุรุกวัย อาร์เจนตินา ตอนเหนือของเวเนซูเอลา และโคลัมเบีย ประเทศที่ส่งวัวเนื้อออกจำหน่ายมากที่สุดของทวีป คือ อาร์เจนตินา · แกะพันธุ์เนื้อ และพันธุ์ขน เลี้ยงมากบริเวณเขตอากาศกึ่งแห้งแล้งของเปรู ชิลี ที่ราบสูงปาตาโกเนีย และทางตอนใต้ของอาร์เจนตินา · หมู เลี้ยงในบราซิล และอาร์เจนตินา

 
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ อเมริกาใต้ สัตว์
 
 
 4. การประมง ส่วนใหญ่ทำการประมงขนาดเล็กบริเวณชายฝั่ง แหล่งประมงที่สำคัญของทวีป คือ บริเวณชายฝั่งประเทศเปรู อาร์เจนตินา บราซิล หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ หมู่เกาะของเวเนซุเอลา ประเทศเปรู ส่งเสริม การทำปลาสดแช่เย็น ส่งไปจำหน่ายที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การประมงในทวีปอเมริกาใต้
 5. การทำเหมืองแร่ ทวีปอเมริกาใต้ เป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญของโลก แหล่งแร่ที่สำคัญได้แก่· น้ำมันปิโตรเลียม ขุดเจาะในประเทศอาร์เจนตินา · เหล็ก ทองแดง ในประเทศบราซิล ชิลี · ดีบุก ในโบลิเวีย· ไนเตรต นำมาทำปุ๋ย ในเขตทะเลทรายอะตากามา ตอนเหนือของประเทศชิลี · แร่บอกไซต์ แมงกานีส เงิน และพลวง ในประเทศซูรินาเม กายอานา 
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ อเมริกาใต้ เหมือง
 

6. การอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อม และอุตสาหกรรมในครัวเรือน จัดอยู่ในขั้นกำลังพัฒนา อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น · อาหาร ประเภทเนื้อวัว เนื้อแกะสำเร็จรูป ในอาร์เจนตินา บราซิล ชิลี · สัตว์น้ำแช่แข็ง และปลากระป๋อง ในเปรู อาร์เจนตินา · น้ำตาลทราย ในโคลัมเบีย บราซิล·สกัดน้ำมันปาล์ม ในโคลัมเบีย เอกวาดอร์ · สกัดน้ำมันถั่วเหลือง ในบราซิล อาร์เจนตินา· ทอผ้าฝ้าย ในบราซิล อาร์เจนตินา เปรู ชิลี · ยางพารา ใน บราซิล· โรงงงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่ใช้เงินทุนสูง เทคโนโลยีชั้นสูงจะเป็นการลงทุนร่วมกัน ระหว่างประเทศในทวีปอเมริกาใต้ และนักลงทุนชาติต่างๆ เช่นชาวอเมริกัน และชาวญี่ปุ่น เป็นต้น 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ อุตสาหกรรมในทวีปอเมริกาใต้

7. การพาณิชยกรรม สินค้าหลักของทวีปอเมริกาใต้ เป็นประเภทวัตถุดิบ ที่ส่งเป็นสินค้าออก คือ · บราซิล ส่งออกกาแฟ น้ำตาลทราย ยาสูบ กล้วย ผลไม้ตระกูลส้ม · อาร์เจนตินา ส่งออกเนื้อสัตว์ ขนแกะ ฝ้าย ข้าวโพด ข้าวสาลี · เปรู ส่งออก มันฝรั่ง สัตว์น้ำ สินค้าที่สั่งเข้าได้แก่ เครื่องจักรกลสำหรับการเกษตร เคมีภัณฑ์ เยื่อกระดาษ รถยนต์ เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องใช้ไฟฟ้า 
ประเทศคู่ค้าที่สำคัญ คือ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ประชาคมยุโรป ญี่ปุ่น ประเทศในทวีปแอฟริกาตะวันตก