หน่วยที่ 1 Social World?

นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 1. E-Safety การใช้อินเตอร์เน็ตให้ปลอดภัย 2. Vlogger หรือ Youtuber คือ ผู้ทำวิดีโอและโพสต์ในสื่อออนไลน์ อาทิ ยูทูบ โดยยิ่งมีคนดูมาก ก็จะมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนคืนสู่ผู้ผลิตวิดีโอมากเช่นเดียวกัน 3. Social Bully การกลั่นแกล้งคนอื่นโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ 4. Social friends เพื่อนทางออนไลน์ 5. Money from the air การหารายได้จากอินเตอร์เน็ต

2.Bad luck?

นักเรียนสามารถพูดคุย แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับโชคร้ายที่นักเรียนเคยเจอ
Can / Can’t_Describe the pictures

นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้  Can / Can’t